Zeka Testi Ana Sayfa Zeka Testine Başla Zeka Testi İstatistikler Zeka hakkında İletişim
 

IQ Testi

(İstatistikler)


Bugün testi tamamlayan kişi sayısı:  1910


1. Mikail Turan
2. Hazan Dağlayan
3. Deniz Özyiğit
4. Sezin Güler
5. Sercan Taş
6. Celal Cay
7. Ali Dağdeviren
8. Serhat Ari
9. Ibrahim Ardıç
10. Burak Budak

 
 
ıq testi

Test süresi 30 dakikadır.

IQ Testini tamamladığınızda;

  • IQ Puanınızı
  • Zeka Seviyenizi

ÜCRETSİZ olarak görüntüleyebilirsiniz.

 

Çocuk Zeka Testi

Görsel Hafiza Testi
 
IQ Hakkında

Zekâ hakkında çok farklı değerlendirme sistemleri bulunmasına rağmen zeka en çok IQ testi sonucuna göre değerlendirilmektedir.

Zekâ, beynin öğrenme, anlama, kavrama, yorumlama, ilişkilendirme, soyut düşünme, problem çözme ve planlama gibi zihinsel işlevlerine verilen isimdir. Psikologlar zekayı yaratıcılık, kişilik, karakter, akıl ve bilgi gibi değişik sınıflara ayırırlar. Zeka konusunda yapılmış pek çok çalışma ve ortaya atılmış bir çok kuram bulunmaktadır. Ancak genel olarak zeka; sosyal, sayısal ve mekanik zeka olmak üzere 3 ana gurupta toplanabilir.
Sosyal zeka; toplumsal uyum ve insanlar arası ilişkilerdeki yeterlilik ile doğru orantılıdır.
Sayısal zeka; genel olarak matematiksel beceriler olarak tanımlanabilir.
Mekanik zeka; psikomotor beceriler yani problem çözmede araç kullanımı başarısı ile açıklanmaktadır.


Zeka Hakkında