Çocuğumuzun düşünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olabileceğimiz en uygun zaman erken çocukluk dönemidir. Ebeveyn ile beraber yapılan etkinliklerin ve geçirilen kaliteli zamanın, çocuğun düşünme becerilerini, dolayısıyla zekasını geliştirdiği yapılan pek çok araştırma ile kanıtlanmıştır.

Peki çocuklarımız ile nasıl “kaliteli zaman” geçirebiliriz?
Çocuklarımızın gelişime en açık oldukları bu dönemlerini nasıl en etkin şekilde değerlendirebiliriz?

Ebeveynlerin, bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde bulabilecekleri, düşünme becerileri kitap serisini bir rehber olarak hazırladık. Seride genç beyinlere hitap edecek pek çok etkinlik ve uygulamanın yanısıra ebeveynlere yönelik ipuçlarına ve dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmiştir.

Düşünme Becerilerini Geliştirme Rehberi Serisinde 6 adet E-Kitap ve her kitaba ait birer baskı dosyası yer almaktadır.

  • Öğrenme Becerilerini Geliştirme Rehberi (Öğrenmeyi öğrenmek, bilgiyi kaydetmek ve ihtiyaç durumunda geri çağırmak)
  • Muhakeme Becerilerini Geliştirme Rehberi (Üzerinde düşünme, anlama, kavrama)
  • Uygulama Becerilerini Geliştirme Rehberi (Fikir, kural ve prensipleri kullanmak)
  • Analiz Becerilerini Geliştirme Rehberi (Kategorize etme, olguları temel parçalara ayırma)
  • Yorumlama Becerilerini Geliştirme Rehberi (Kendi yorumunu katma, farklı olguları birleştirip sentezleme)
  • Değerlendirme Becerilerini Geliştirme Rehberi (Görüş, yargı ve seçim sahibi olma - eleştirel bakış)

Öğrenme Becerilerini
Geliştirme Rehberi

Satın Al (15 TL)

Muhakeme Becerilerini
Geliştirme Rehberi

Çok Yakında...

Uygulama Becerilerini
Geliştirme Rehberi

Çok Yakında...

Analiz Becerilerini
Geliştirme Rehberi

Çok Yakında...

Yorumlama Becerilerini
Geliştirme Rehberi

Çok Yakında...

Değerlendirme Becerilerini
Geliştirme Rehberi

Çok Yakında...