Zeka Testi Ana Sayfa Zeka Testine Başla Zeka Testi İstatistikler Zeka hakkında İletişim
 
Merak Ettikleriniz
 
 
 
 
IQ Puanının Hesaplanması ve Geçerliliği
 

IQ Puanının Hesaplanması:
IQ testi içinde yer alan sorular genelde sözcük bilgisi, mantık, akıl yürütme ve matematiksel tamamlama şeklindedir. Test sonucunu hesaplarken bir çok değişken ve formül kullanılmaktadır. Hesaplanan skor zihinsel yaş ile kronolojik (yani doğum tarihine göre hesaplanan) yaşın birbiriyle kıyaslanmasına imkan tanır. Bir başka anlatımla, ortalama bir zekaya sahip bir insanın zihinsel yaşı ve kronolojik yaşı aynı olacağından IQ skoru ortalama bir değerde yani 100’e yakın olacaktır.
100 skoru ve yakınlarındaki puanlara toplumda oldukça sık rastlanmasına rağmen bu skorun üstü ve altında kalan puanlara daha az rastlanmaktadır. Bu da bir çan eğrisi oluşturur. Buna göre 100 puan ortalama olduğundan toplumun büyük bir bölümü bu puandadır. Düşük ya da yüksek zekaya sahip kişiler çan eğrisinde yüzde olarak az bir kesimi temsil ederler.

IQ Testlerinin Geçerliliği:
Geçerli bir test ölçmeyi amaçladığı konuyu gerçekten ölçebiliyor olmalıdır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, IQ puanı ile öğrenme ve ilişkilendirme arasında oldukça net bir doğru orantı mevcuttur. Aynı şekilde okul başarısı ile IQ puanı arasında da büyük bir ilişki vardır. IQ puanı yüksek bireylerin okul ve çalışma hayatlarında daha başarılı oldukları bir gerçektir. Bu araştırmalardan yola çıkarak IQ testlerinin ölçmeyi amaçladıkları konuyu gerçekten ölçebildiklerini söyleyebiliriz.


 
 
izmir escort