Zeka Testi Ana Sayfa Zeka Testine Başla Zeka Testi İstatistikler Zeka hakkında İletişim
 
Merak Ettikleriniz
 
 
 
 
Zeka Hakkında
 

Zeka hakkında çok farklı değerlendirme sistemleri bulunmasına rağmen zeka en çok IQ testi sonucuna göre değerlendirilmektedir.

Zeka, beynin öğrenme, anlama, kavrama, yorumlama, ilişkilendirme, soyut düşünme, problem çözme ve planlama gibi zihinsel işlevlerine verilen isimdir. Psikologlar zekayı yaratıcılık, kişilik, karakter, akıl ve bilgi gibi değişik sınıflara ayırırlar. Zeka konusunda yapılmış pek çok çalışma ve ortaya atılmış bir çok kuram bulunmaktadır. Ancak genel olarak zeka; sosyal, sayısal ve mekanik zeka olmak üzere 3 ana gurupta toplanabilir.
Sosyal zeka; toplumsal uyum ve insanlar arası ilişkilerdeki yeterlilik ile doğru orantılıdır.
Sayısal zeka; genel olarak matematiksel beceriler olarak tanımlanabilir.
Mekanik zeka; psikomotor beceriler yani problem çözmede araç kullanımı başarısı ile açıklanmaktadır.

Zekayı ölçmenin tartışmaya açık bir uğraş olduğu tezine karşın, günümüzde zeka seviyesini gerçekçi şekilde belirlemek mümkündür. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok test mevcuttur. Yaş guruplarına göre uygulanan bu testler, bireyin test sonucunda aldığı ham puanın, uygun tablo ve grafikler yardımıyla hesaplanması prensibine dayanır. Hesaplanan puan bireyin, gurubundaki ortalama (referans) puana göre seviyesini gösterir.


 
 
izmir escort